به طور کلی سفارشات بیشتر از ۱۰۰هزار تومان ارسال ر ایگان خواهند داشت و کمتر از ۱۰۰ هزار تومان شامل ۱۲ هزار تومان هزینه ارسال خواهد بود. در حال حاضر ارسال فقط به شهر تهران و کرج می باشد و سفارشات از طریق پیک موتوری و یا مامور توزیع آنامیز ارسال خواهد شد . در حال حاضر ارسال سفارشات روزهای شنبه ، دوشنبه و پنج شنبه می باشد .